Advertisement

Application to Strike Out Summons and Statement of Claims

2283 Views  ⚫  Asked 6 Years Ago
asked on Apr 15, 2012 at 16:01
by   notalawyer
Hi steven, here is the corrected Notice of Application to Strike out bank's summons and statement of claims

DALAM MAHKAMAH MAGISTRET DI KUALA LUMPUR
DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
SAMAN NO : XX-XXXXXX-XX/2011

…………………………………………….PLAINTIF
(IC No) ………………………………………………DEFENDAN

NOTIS PERMOHONAN
(Permohonan Defendan untuk Membatalkan Saman dan Kenyataan Tuntutan Plaintif)

AMBIL PERHATIAN bahawa defendan yang dinamakan diatas bercadang untuk memohon kepada Mahkamah Magistret Kuala Lumpur pada           2012,  pukul          pagi untuk suatu perintah membatalkan
Saman dan Kenyataan Tuntutan Plaintif dan perintah kos RM 500.

Alasan-alasan untuk permohonan ini adalah seperti berikut :-
1. Saman dan Kenyataan Tuntutan ( yang dipinda pada DD/MM/YYYY ) Plaintif tidak mengandungi nombor syarikat plaintif.
2. Oleh kerana kedua-dua dokumen tersebut diatas tidak mengandungi nombor syarikat, defendan tidak dapat mengenalpasti identiti sebenar plaintif.
3. Berdasarkan alasan-alasan (1) dan (2) diatas, Saman dan Kenyataan Tuntutan tersebut adalah cacat dan mestilah dibatalkan kerana Tiada Kausa Tindakan yang boleh dijawab oleh defendan. 

4. Alasan-alasan lain seperti yang dinyatakan dalam Afidavit Sokongan yang difailkan di sini.
5. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon untuk suatu perintah seperti dipohon.

Bertarikh pada : DD APRIL 2012     ( The date you file)

……………………………
Pendaftar
Mahkamah Magistret Kuala Lumpur

Notis Permohonan ini difailkan oleh

0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
57 Answers