Advertisement

document to set aside default judgement

461 Views  ⚫  Asked 6 Years Ago
asked on Sep 12, 2011 at 17:04
by   Nick wong
DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR
                                             (BAHAGIAN DAGANG)
                                      GUAMAN NO: XXXXXXXX TAHUN 2011

                                                ANTARA

              XXX BANK BERHAD                                               … PLAINTIF

                                                 DAN

              XXXXXXXX                                                       …  DEFENDAN

                                         AFIDAVIT SOKONGAN

Saya, XXXXXX beralamat di XXXXXXXXXX sesungguhnya bersumpah (atau berikrar) dan menyatakan seperti berikut:

1. Pada DD/MM/YYYY, saya menerima surat dari guaman XXXX menyatakan kehakiman ingkar kehadiran terhadap saya sejak DD/MM/YYYY. Oleh kerana saya tidak pernah terima writ saman untuk kehadiran mahkamah pada 25 july 2011, saya telah membuat pangilan dan berjumpa dengan peguam kerani cik XXX, untuk mendapatkan penjelasan. Cik XXX memberi satu salinan dengan kod post berdaftar kepada syarikat dan kediaman saya(sila merujuk kepada exhibit EB1).
2. Setelah saya membuat jejak & kesan pos berdaftar di lamanan pos malaysia, tiada satu surat disampai selamat di tangan saya. Menurut kaedah–kaedah mahkamah tinggi 1980 aturan 10, kaedah 1,sesuatu writ mestilah disampaikan ke diri kepada setiap defendan atau dengan menghantarkannya melalui pos berdaftar Akaun terima yang dibayar dahulu ke alamat akhirnya yang diketahui dan setakat yang dapat dilaksanakan.(sila merujuk jejak & kesan pos berdaftar dari lamanan pos malaysia di exhibit EB2)
3. Walaupun syarikat saya telah ditutup, saya selalu pulang ke premis untuk memastikan surat disampai kepada saya.
4. Menurut exhibit EB2, tarikh mengirim writ saman adalah pada 1 haribulan august 2011 melebihi tarikh menghadiri mahkamah pada 25 haribulan july 2011  writ saman.
5. Kecuaian ini menyebabkan pihak defendan tidak dapat menhadiri dan menbentang writ saman ini.
6. Saya merayu yang mulia tuan arif membenarkan kehakiman ingkar kehadiran di tarik balik dengan kos plaintif

Diangkat sumpah (atau diikrarkan) pada       haribulan       20      di       (melalui terjemahan oleh      ).

                                                             Di hadapan saya,

                                                             ---------------------------------------------
                                                             Pesuruhjaya Sumpah
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
49 Answers