Advertisement

REPLY AFFIDAVIT

2457 Views  ⚫  Asked 7 Years Ago
asked on May 25, 2011 at 17:59
by   bert1969
DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI SEGAMAT
DALAM NEGERI JOHOR, MALAYSIA
SAMAN NO: XX-210 TAHUN 2000
AmBank (M) Berhad (No.Syarikat : 8515-D) ..................... Plaintif
XXX XXXXX XXXX (No.K/P: ) ..................... Defendan

AFIDAVIT JAWAPAN DEFENDAN
(membantah permohonan plaintif untuk melanjutkan tempoh perlaksanaan)

Saya, XXX XXXXX XXXX (No. K/P: ) adalah warganegara Malaysia yang cukup umur dan beralamat di XXX , Taman XXXXXX, 84900 Tangkak, Johor dengan sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti berikut:-

1. Saya mengikrarkan affidavit ini untuk membantah permohonan plaintif untuk lanjutan masa perlaksanaan terhadap penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah pada DD/MM/YYYY.

2.
11. Kesimpulannya, plaintif tidak ada sebarang alasan yang boleh diterima oleh Mahkamah.

12. Dengan ini saya memohon agar Permohonan plaintiff ini ditolak dengan kos RM500 kepada defendan.

Berkenaan dengan Afidavit oleh Deponen )
yang bernama XXX XXXXX XXXX )
yang diikrarkan di Muar, Johor )
pada 30 May 2011 )
Di hadapan saya,

.............................................
PESURUHJAYA SUMPAH

AFIDAVIT ini difailkan oleh defendan, XXX XXXXX XXXX
yang beralamat di XXX, TAMAN XXXXX, 84900 TANGKAK, JOHOR.
TEL:

My Friend, Notalawyer.

Would be please help me out on this?

To be honest, I don't really get what you mean here and also perhaps rather "blank" on what to write. So embarassed. (Please don't get the wrong idea here thinking i'm lazy..bcos i'm genuinely not...)

I hope you can help me here. TQ so much.
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
79 Answers