Advertisement

Appeal / 026A

566 Views  ⚫  Asked 7 Years Ago
asked on Sep 29, 2010 at 20:10
by   1818
@notalawyer

1. I'll be posting the Stay of Execution Notis Permohonan later, here's my appeal notice, how do I get the RAYUAN SIVIL NO.?

2. I've 14 days from 27 Sept to file, I plan to do so on 5 Oct, any comments?

Dalam Mahkamah TINGGI Kuala Lumpur
Di Wilayah Persekutuan
RAYUAN SIVIL NO: ___________________

Antara

ABC Bank Malaysia BERHAD...................................................Plaintif

Dan

1818...................................................................Defendan

Dalam Mahkamah TINGGI Kuala Lumpur
Di Wilayah Persekutuan
Nombor Saman: 52-XXXX-2010

NOTIS RAYUAN

AMBIL PERHATIAN bahawa 1818 yang tidak puas hati dengan keputusan Puan xxx Hakim, Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, yang diberikan pada 27 haribulan September 2010, merayu kepada Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur terhadap keseluruhan keputusan tersebut yang memutuskan bahawa permohonan Plaintif untuk Aturan 26A dibenarkan dengan kos.

Bertarikh pada: 5 October, 2010.

   
                                                            ..................................................
            1818
                  Perayu / Defendan

Kepada:

1.Timbalan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
2.Tetuan Bank's law firm & address

Notis ini telah difailkan oleh defendan
yang beralamat di:-
Nama: xxx
Alamat: xxx
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
55 Answers