Advertisement

Boleh memohon untuk mengeluarkan wang dalam akaun bank yang dibekukan setelah muflis?

625 Views  ⚫  Asked 1 Year Ago
asked on Aug 14, 2020 at 08:53
by  
edited on May 14, 2021 at 22:02
 
Adakah kita boleh memohon untuk mengeluarkan wang dalam akaun bank yang dibekukan setelah muflis?

Terima kasih.
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
4 Answers

answered on Aug 14, 2020 at 12:14
by  
edited May 14, 2021 at 22:03
 
Tak perlu buka thread baru. Boleh saja sambung soalan dari thread yang sudah puan/tuan buka terdahulu.

Wang yang akaun di bekukan akan di hantar pada Jabatan Insolvensi Malaysia untuk membayar kreditor. 

Jika sudah mengetahui akan bankrap, keluarkan saja semua wang dari akaun. 
0 found this helpful
Helpful

answered on Aug 14, 2020 at 14:57
by  
edited May 14, 2021 at 22:03
 
Adakah Jabatan Insolvensi Malaysia punya kuasa bekukan joint account juga?
0 found this helpful
Helpful

answered on Aug 14, 2020 at 15:15
by  
Terdapat kes lampau, mahkamah memutuskan joint account tidak boleh di bekukan.
 
0 found this helpful
Helpful

answered on Aug 14, 2020 at 16:15
by  
edited May 14, 2021 at 22:05
 
Adakah Jabatan Insolvensi Malaysia punya kuasa bekukan joint account juga?

Jabatan Insolvensi Malaysia memberitahu bank sahaja melalui surat. Bank yang buat keputusan.

Ada setengah-setengah bank tutup Joint Account dan kembalikan 50% baki kepada pemegang akaun yang tidak bankrap.

Ada setengah-setengah bank tidak tutup dan tidak bekukan Joint Account. Akaun masih boleh diguna.

Jika kedua-dua pemegang joint akaun bankrap, akaun tentu akan ditutup dan baki dihantar kepada Jabatan Insolvensi Malaysia.
0 found this helpful
Helpful


You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions by category or search to find answers.