Saya dalam proses dibankrapkan oleh bank. Perlukah saya menghadirkan diri ke mahkamah?

2079 Views  •  Asked 3 Years Ago
asked on Aug 13, 2020 at 12:00
by  
edited on May 18, 2021 at 19:56
 
Saya dalam proses dibankrapkan oleh bank. Kini di peringkat Notis Kebankrapan.

Perlukah saya menghadirkan diri ke court? Apakah langkah pertama yang saya perlu lakukan?
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
45 Answers
« Previous   1   2   3   4   5   Next »
answered on Aug 18, 2020 at 23:33
by  
0 found this helpful
Helpful

answered on Aug 18, 2020 at 23:34
by  
edited May 18, 2021 at 21:38
 
Perlukah saya hadir pada sesi pendengaran pada 6 Oktober 2020 ini?
Apakah yang perlu saya katakan? Minta tangguh atau apa?
0 found this helpful
Helpful

answered on Aug 19, 2020 at 00:55
by  
edited May 18, 2021 at 21:39
 
@harapan besar

bahawa bank perlu mendapat kebenaran mahkamah untuk mengeluarkan Notis Kebankrapan kerana kes @clickloft telah lebih daripada enam tahun sejak tarikh penghakiman.

Kebenaran telah di berikan oleh mahkamah pada 24 Februari 2020.
Lihat PERINTAH (Lampiran 5) pada muka 3 dalam thread ini.
0 found this helpful
Helpful

answered on Aug 19, 2020 at 09:51
by  
edited May 18, 2021 at 21:39
 
perlukah saya hadir pada sesi pendengaran pada 6 Oktober 2020 ini?
Cuba tuan buat panggilan ke mahkamah seremban.

Apabila di jawab oleh operator di talian am itu, tuan minta lah disambungkan kepada jurubahasa mahkamah tinggi. Berikan nombor kes.

Setelah di sambungkan tuan tanya lah jurubahasa yang mengendalikan kes tuan itu. Apakah prosiding nya pada 6 Oktober 2020 dan adakah tuan perlu menghadirkan diri.

Jika kita mendapatkan jadual tindakan kausa secara online ia akan menyenaraikan semua tarikh termasuk permohonan ex-parte oleh pemiutang penghakiman, sebagai contoh, permohonan penyampaian ganti yang tidak memerlukan kehadiran penghutang penghakiman.
0 found this helpful
Helpful

answered on Aug 22, 2020 at 13:48
by  
edited May 18, 2021 at 22:03
 
Kronologi Kes.

(i) Tarikh Penghakiman: 9.5.2012
(ii) Kebenaran Perlaksanaan selepas 6 Tahun Luput: 24.2.2020

(iii) Tarikh Notis Kebankrapan: 9.3.2020
(iv) Tamat Notis Kebankrapan: 9.6.2020
(v) Lanjutan masa Notis Kebankrapan sehingga: ?????

(vi) Iklan Notis Kebankrapan: 07.08.2020 (THE STAR)
(vii) Penyampaian sempurna: 15.08.2020

@clickloft
Boleh tuan semak Notis Kebankrapan itu di beri lanjutan masa (v) sehingga tarikh bila?
Kebelakangan ini mahkamah hanya memberi lajutan selama 2 bulan saja.
0 found this helpful
Helpful

« Previous   1   2   3   4   5   Next »

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions by category or search to find answers.