Advertisement

Pertanyaan mengenai bankrap dan harta milik bersama

635 Views  ⚫  Asked 1 Year Ago
asked on Aug 28, 2017 at 02:08
by  
edited on Sep 25, 2017 at 09:17
 
Saya kini dalam proses kebankrapan. Saya mempunyai tunggakan pinjaman peribadi Bank Rakyat RM60,000 dan juga tunggakan beberapa bank lain. Keseluruhan bernilai RM150,000. Nampaknya saya terpaksa akur dengan jalan terakhir ini disebabkan sudah tidak mampu mambayar hutang.

Jika saya diisytiharkan bankrap, adakah pihak Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM) akan mentadbir urus rumah yang dibeli oleh isteri melalui pinjaman kerajaan, kerana rumah tersebut juga meletakkan nama saya sebagai penama kedua dalam Sale & Purchase (S&P).

Penjelasan Tuan amat saya hargai dan didahului ucapan terima kasih.
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
3 Answers

answered on Oct 28, 2017 at 23:59
by  
rumah yang dibeli oleh isteri melalui pinjaman kerajaan, kerana rumah tersebut juga meletakkan nama saya sebagai penama kedua dalam Sale & Purchase (S&P). 
Bank Loan under whose name? Joint names?
Ownership under Joint names?
0 found this helpful
Helpful

answered on Mar 14, 2018 at 10:31
by  
Bank Loan under whose name? Joint names? 
wife

Ownership under Joint names?
yes, husband and wife
0 found this helpful
Helpful

answered on Mar 14, 2018 at 15:18
by  
Setelah 6 bulan berlalu..

Adakah kamu kini sudah di isytiharkan sebagai seorang bankrap oleh mahkamah?
0 found this helpful
Helpful


You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions by category or search to find answers.