Advertisement

Surat Dikehendaki Menghadiri Mahkamah

2056 Views  ⚫  Asked 1 Year Ago
asked on May 4, 2017 at 20:21
by   azman
edited on May 4, 2017 at 20:48
by   azman
Assalamualaikum.. Salam Sejahtera..

Mohon jasa baik Tuan/Puan yang arif didalam forum ini untuk membantu saya untuk lebih faham mengenai surat dan tindakan yang perlu saya ambil. Surat ini adalah susulan dari tunggakan hutang saya dengan pihak bank. Tunggakan ini kerana masalah kesihatan yang saya hadapi dan terpaksa bercuti tanpa gaji untuk beberapa bulan. Jumlah semakin bertambah dan saya tidak mampu untuk selesaikan sekaligus.. 

soalan saya adakah saya perlu hadirkan diri dan apa yang perlu saya lakukan kerana sepertinya saya akan dikenakan perintah bankrupsi.. mohon berikan pandangan untuk saya..

Terima kasih..
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
87 Answers
« Previous   2   3   4   5   6   7   8   9   Next »  Last »

answered on May 9, 2017 at 13:27
by   azman
Tuan Jebat & Ahli Bayangan Avengers Malaysia,

0 found this helpful
Helpful

answered on May 9, 2017 at 13:36
by   jebat
Masih ada 2 perkataan "defendan" di dalam dokumen.
Sila perbetulkan.
0 found this helpful
Helpful

answered on May 9, 2017 at 13:39
by   jebat
Di bawah dokumen mesti ada

Notis in difailkan oleh <Nama Sepupu> IC No. XXXXXXX  yang beralamat di

<Address>
Tel : XXXXXXXXXX
0 found this helpful
Helpful

answered on May 9, 2017 at 13:40
by   jebat
Di bawah dokumen mesti ada

Notis ini difailkan oleh <Nama Sepupu> (IC No. XXXXXXX)  yang beralamat di

<Address>
Tel : XXXXXXXXXX
0 found this helpful
Helpful

answered on May 9, 2017 at 13:43
by   kiki
Penghutang Kehakiman dan Pemiutang Kehakiman.

Lebih tepat lagi jika guna perkataan Penghutang Penghakiman dan Penghakiman
0 found this helpful
Helpful

answered on May 9, 2017 at 13:45
by   kiki
pembetulan..

..dan Penghutang Penghakiman
0 found this helpful
Helpful

answered on May 9, 2017 at 13:50
by   azman
0 found this helpful
Helpful

answered on May 9, 2017 at 13:55
by   jebat
Tukar
Penghutang Kehakiman kepada Penghutang Penghakiman
Pemiutang Kehakiman kepada Pemiutang Penghakiman

Ambil perhatian bahawa saya, <Nama> Penghutang Penghakiman yang dinamakan diatas berniat hendak bertindak secara sendiri dalam prosiding kebankrapan ini dan alamat saya ...................
0 found this helpful
Helpful

answered on May 9, 2017 at 14:08
by   azman
0 found this helpful
Helpful

answered on May 9, 2017 at 14:16
by   jebat
Ok
Email kepada sepupu
Suruh dia cetak 2 copy
dan fail kan 1 copy di Kaunter Mahkamah Tinggi
Kena bayar RM 4
Simpan resit
0 found this helpful
Helpful


« Previous   2   3   4   5   6   7   8   9   Next »  Last »

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy, cookie policy and terms of service.