Advertisement

Bankrap dan EPF

10945 Views  ⚫  Asked 8 Years Ago
asked on Apr 10, 2009 at 16:00
by   hadenuff
edited on Apr 17, 2017 at 08:44
 
1. Benarkah orang yang bankrap tidak dibenarkan mengeluarkan wang simpanan EPF ketika bersara?
2. Bolehkah wang EPF digunakan untuk menyelesaikan bankrap?

Terima kasih.
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
22 Answers
« Previous   1   2   3   Next »

answered on Oct 24, 2017 at 21:37
by   mike
edited Nov 7, 2017 at 07:02
 
Adakah saya akan diisytihar bankrap jika jumlah terkumpul loan dan kredit kad bawah RM50,000?
Bawah RM50,000 tidak boleh bankrap. Atas RM50,000 dibolehkan.
0 found this helpful
Helpful

answered on Dec 15, 2017 at 21:05
by   Samsan
Bagaimana pula dengan hutang rumah & kredit kad yang belum lunas? Adakah rumah akan dirampas? Terima kasih jawapannya.
0 found this helpful
Helpful


« Previous   1   2   3   Next »

Your Answer





By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.