Advertisement

Cara membuat pengistiharan keluar dari bankrap di Mahkamah Tinggi

12818 Views  ⚫  Asked 3 Years Ago
asked on Feb 9, 2015 at 14:57
by   azhar
edited on Mar 20, 2018 at 02:22
 
Saya telah diisytiharkan bankrap semenjak tahun 2008. Dua minggu yang lalu setelah mendapat pengurangan bayaran dari pihak bank yang membankrapkan saya, saya telah membuat bayaran penuh kepada Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM). Saya ingatkan secara otomatik atau dengan bantuan pihak JIM saya akan dilepaskan dari status bankrap, namun rupanya saya perlu membuat sendiri pelepasan ini di Mahkamah Tinggi Shah Alam atau menggunakan pihak lawyer.

Soalan saya, bolehkah saya menguruskan hal ini sendiri di mahkamah dan apakah dokumen-dokumen serta bayaran yang akan dikenakan oleh pihak mahkamah atau jika saya menggunakan khidmat lawyer berapakah fees yang dikenakan ke atas saya?
0 had this question
Me Too
0 favorites
Favorite
[ share ]
34 Answers